వంగిన కత్తెర
  • curved dog grooming scissors

    వంగిన కుక్క వస్త్రధారణ కత్తెర

    తల, చెవి, కళ్ళు, మెత్తటి కాళ్ళు మరియు పాదాల చుట్టూ కత్తిరించడానికి వంగిన కుక్కల వస్త్ర కత్తెర గొప్పది.

    పదునైన రేజర్ అంచు వినియోగదారులకు మృదువైన మరియు నిశ్శబ్ద కట్టింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది, మీరు ఈ నయమైన కుక్కల వస్త్రధారణ కత్తెరను ఉపయోగించినప్పుడు మీరు పెంపుడు జుట్టును లాగడం లేదా టగ్ చేయరు.

    ఇంజనీరింగ్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ వాటిని చాలా హాయిగా పట్టుకోవటానికి మరియు మీ భుజం నుండి ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఈ వంగిన కుక్క వస్త్రధారణ కత్తెర కత్తిరించేటప్పుడు మీ చేతులకు సౌకర్యవంతమైన పట్టు కోసం సరిపోయేలా వేలు మరియు బొటనవేలు చొప్పనలతో వస్తుంది.